Accédere hrm (groep) 

ACCÉDERE HRM
Voor alle arbo gerelateerde zaken zoals verzuim begeleiding, keuringen, arbeid gerelateerde juridische zaken, loopbaan begeleiding, outplacement en coaching. Mail naar:
info@accedere-hrm.nl

ACCÉDERE WELLNESS
Voor alle fysieke, mentale en financiële zaken ter versterking van de algemene participatie. Mail naar:
info@accedere-wellness.nl

AMICE CONSULT
Voor alle zaken welke een bedrijfsmatige aanpak of begeleiding nodig maken. Mail naar:
info@amice-consult.nl

AMICE INVEST
Voor alle zaken waarin kapitaal (eigen of vreemd) de boventoon van ons handelen uitmaakt. Mail naar: info@amice-invest.nl

Welkom bij de Accédere hrm,

Een groep van (oud) ondernemers die met elkaar een bedrijf hebben opgericht onder de bezielende leiding van Rob A.J. van Hulsen rm/rc .

Het doel is kennis, relaties en kapitaal door te geven aan de volgende generaties en daar zelf actief bij betrokken te blijven zolang men dit nog leuk vindt en voor de groep een toegevoegde commerciële waarde heeft.

Kennis in de groep bestaat uit de volgende disciplines;

Relaties direct in ons netwerk:

Kapitaal voldoende aanwezig om snel te kunnen schakelen.

 

ACCÉDERE HRM – DienstenAlle diensten welke samenhangen met "de Mens in de Arbeid en Arbeid rondom de Mens" zijn in ACCÉDERE HRM bijeen gebracht via de volgende disciplines.

ACCÉDERE HRM verricht haar werkzaamheden zowel in de Profit- als Non Profit sector.

ACCÉDERE WELLNESSACCÉDERE WELLNESS - Advies.
Is ontstaan uit de gedachte dat mensen goed uitgerust en gevoed en beter in balans hun werkzaamheden op een juiste manier kunnen invullen.
In de afgelopen jaren is echter gebleken dat door stress en de mindere voedingswaarde van ons dagelijks voedsel WIJ aanvullingen (supplementen) nodig hebben om goed te kunnen functioneren.
Na jaren van onderzoek en testen zijn wij tot de conclusie gekomen niet zelf met producten op de markt te komen maar ons aan te sluiten bij een grote speler in deze markt te weten 'Wellness International Network"
Van deze organisatie weten wij dat de uitgebrachte producten voldoen aan alle voor sportmensen geldende eisen en bewezen resultaten opleveren.
ACCÉDERE WELLNESS is daarom een samenwerking met hen aangegaan en kan de producten rechtstreeks aan de gebruiker leveren.

AMICE CONSULTAMICE CONSULT – Advies/Diensten
Amice staat voor "geleerde vriend" en Consult staat voor "consultare" = discuseren/overleggen en dat is precies wat wij doen.
AMICE CONSULT biedt u ondersteuning en geleerde vrienden aan in tijden van onzekerheid of voor een nieuw project of omdat u gewoon even met iemand op niveau wil sparren.
Hiervoor hebben wij de volgen disciplines in huis.

AMICE INVESTAMICE INVEST – Advies/Diensten
Deze Advies/Dienst is ontstaan uit de vraag of en op welke manier wij met en voor onze partners kunnen handelen met de ons toevertrouwde gelden.
Er bleek zoveel kennis in de groep aanwezig dat wij het aandurven om aanvragen van financieringen te beoordelen op hun haalbaarheid en als Participatie Maatschappij in deze bedrijven instappen.
Wij richten ons voornamelijk op MKB bedrijven met investeringen van €250.000 – €5.000.000 en 5 tot 120 fte.
Ook zijn onze directe contacten met de nieuwe Nederlandse Participatie Exchange NPEX dusdanig dat wij hierop snel kunnen handelen.
Door al deze verbindingen krijgen wij regelmatig bedrijven aangeboden die een doorstart moeten/willen maken en na een paar maanden intensieve begeleiding van AMICE INVEST kunnen ze weer op de markt geplaatst worden.
Mochten wij echter deze bedrijven willen behouden dan zullen wij overgaan tot het hebben van een minderheidsbelang in het aandelenpakket.

CONTACTNeem contact op

Via dit formulier kunt u een korte vraag stellen aan ons. U krijgt zo snel mogelijk, binnen 36 uur, een reactie van ons.

Contact information

Voor informatie over de Groep of onderdelen daarvan kunt u terecht bij Accédere HRM postbus 248, 1420AE Uithoorn of bij dhr. Rob A.J. van Hulsen, mobiel 0031(0)651603508.

Email : info@accedere-hrm.nl

LotusWebdesign